NIEZALEŻNY BUTIK INWESTYCYJNY
Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, inwestujemy w wybrane przedsięwzięcia biznesowe. Wspieramy naszych partnerów w sprzedaży lub zakupie przedsiębiorstwa oraz pozyskaniu finansowania.
Czytaj dalej

EN

Niezależny butik inwestycyjny
Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, inwestujemy w wybrane przedsięwzięcia biznesowe. Wspieramy naszych partnerów w sprzedaży lub zakupie przedsiębiorstwa oraz pozyskaniu finansowania.
;

Jesteśmy niezależnym butikiem inwestycyjnym

Łączymy doświadczenia menedżerskie i inwestycyjne

Dostarczamy kapitał i doświadczenie

Wspólnie z przedsiębiorcami budujemy biznesy

Co nas wyróżnia?
O NAS
PAAN CAPITAL to niezależny fundusz inwestycyjny w ramach którego, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi, inwestujemy w wybrane przedsięwzięcia biznesowe. W ramach naszego działania łączymy wieloletnie doświadczenia inwestycyjne z doświadczeniami menedżerskimi, zdobytymi m.in. w zarządzaniu międzynarodową korporacją oraz grupą kapitałową notowaną na warszawskiej GPW.

Posiadamy wszechstronne doświadczenie transakcyjne oraz inwestycyjne, nabyte zarówno przy transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw w których uczestniczyliśmy, jak i po stronie inwestora branżowego oraz funduszu private equity.

Jako menedżerowie zarządzaliśmy różnymi obszarami przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, zarówno w zakresie wyznaczania i realizowania celów strategicznych, jak i na poziomie operacyjnym.

Fundusz Paan Private Equity
INWESTYCJE
Najczęściej inwestujemy w projekty które potwierdziły już swój model biznesowy. Występujemy w roli inwestora finansowego, chociaż w przypadku branż znanych nam od strony menedżerskiej włączamy się również w zarządzanie od strony operacyjnej. Najchętniej bierzemy udział w inwestycjach, w których obecni udziałowcy – inicjatorzy przedsięwzięcia planują swoje dalsze zaangażowanie, nie są nam obce również sytuacje restrukturyzacyjne.

Planowany okres inwestycji to 3-5 lat. Po upływie tego czasu następuje wyjście z projektu na zasadach ustalanych na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej. Sposób wyjścia zależy od profilu projektu i sytuacji rynkowej.

USŁUGI TRANSAKCYJNE

Wspieramy naszych partnerów biznesowym w działaniach strategicznych takich jak sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa oraz jego finansowanie. Nasze działania wyróżnia przede wszystkim ich praktyczność wynikająca z połączenia naszych doświadczeń.

Fuzje i przejęcia (M&A)
Dzięki połączeniu kompetencji w obszarze transakcyjnym z doświadczeniami menedżerskimi po stronie inwestora branżowego i funduszu private equity, posiadamy szerokie i praktyczne spojrzenie na transakcje fuzji i przejęć. Umiejętnie przeprowadzona transakcja może skokowo zwiększyć skalę działalności inwestora (kupującego), a dla sprzedającego stanowi natomiast często ukoronowanie dorobku życia i szansę na realizację innych planów. Fuzje i przejęcia są jednymi z najbardziej złożonych procesów, w których poza czystą merytoryką istotną rolę odgrywają również emocje. Zapewniamy wszechstronne wsparcie transakcyjne:

– transakcje z funduszami private equity

– pozyskanie inwestora branżowego

– wsparcie przy transakcji zakupu przedsiębiorstwa

– LBO/MBO

Pozyskiwanie finansowania
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, praktycznie w każdej dostępnej na rynku formie. Dzięki temu nie próbujemy nakłaniać klienta do sięgania po kapitał w obszarze naszych wąskich kompetencji. Pomagamy natomiast wybrać finansowanie najbardziej odpowiednie z punktu widzenia perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa oraz interesów jego właścicieli.

– giełda (PRE-IPO, IPO, SPO)

– dług (kredyty, pożyczki, obligacje)

– fundusze private equity/venture capital/mezzanine, inwestorzy
branżowi/prywatni inwestorzy finansowi

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Partnerzy PAAN CAPITAL posiadają wszechstronne doświadczenia, w szczególności doświadczenia transakcyjne, zdobyte w czołowych międzynarodowych firmach doradczych i bankach inwestycyjnych oraz doświadczenia menedżerskie, zbudowane po stronie funduszu private equity, międzynarodowej korporacji oraz inwestora branżowego.

Paweł Kapłon

Partner

Zobacz więcej
Przed założeniem PAAN CAPITAL zarządzał Grupą Kapitałową Gino Rossi, pełniąc równocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Gino Rossi, Simple Creative Products oraz Cosimo Martinelli Poland.

Zanim dołączył do Gino Rossi był Menedżerem w Zespole Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young. Zarządzał między innymi procesem pozyskania finansowania przez Gino Rossi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz był pomysłodawcą i autorem transakcji zakupu Simple Creative Products, po której przeprowadzeniu objął funkcję Prezesa Zarządu i w latach 2006-2009 kierował jej dalszym rozwojem, doprowadzając do podwojenia jej skali działalności.

Specjalizował się w szczególności w procesach pozyskiwania finansowania, fuzjach i przejęciach oraz wycenach, realizując dotychczas blisko 100 projektów dla czołowych międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw.

Marcin Mierzwiński

Partner

Zobacz więcej
Przed dołączeniem do PAAN CAPITAL pracował na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu private equity – Innova Capital, zarządzającym portfelem inwestycyjnym o wartości 800 mln euro. Wcześniej związany z bankowością inwestycyjną, pracując między innymi w ABN Amro Corporate Finance.

Posiada również wszechstronne doświadczenie doradcze, zdobyte w ramach zespołu Corporate Finance w Ernst & Young Management Consulting Services (później Cap Gemini Ernst & Young).

Jego kompetencje obejmują w szczególności zarządzanie procesami akwizycyjnymi (po stronie inwestora finansowego lub doradcy – banku inwestycyjnego oraz butiku M&A) oraz aktywne zarządzanie spółkami portfelowymi.

Mariusz Jabłoński

Partner

Zobacz więcej
Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze businessu medycznego. W ramach PAAN CAPITAL w szczególności zarządza praktyką PAAN MEDICAL.

Przed dołączeniem do PAAN CAPITAL w ostatnich 5 latach pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Philips Healthcare, odpowiadając za rozwój organizacji oraz sprzedaż produktów medycznych w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Finlandii, Irlandii i na Cyprze. Jednocześnie, jako Członek Zarządu Philips Polska, współodpowiadał za działalność komercyjną całej firmy w Polsce.

Wcześniej przez piętnaście lat związany był z amerykańskim koncernem Eli Lilly w ramach funkcji zarządczych w obszarze strategii, sprzedaży i marketingu. W tym okresie odpowiadał między innymi za sprzedaż oraz refundacje oferowanych leków w Polsce, marketing i sprzedaż w Czechach, a w ostatnich 2 latach za rozwój organizacji sprzedażowej w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji.

lat łącznych doświadczeń

zrealizowanych projektów

%

oczekiwanej stopy zwrotu

NASZE INWESTYCJE
Frisco

Pierwszy i największy niezależny sklep typu e-grocery w Polsce, dostarczający pełną gamę produktów do domów klientów. FRISCO posiada najnowocześniejsze centrum kompletacji zamówień w Europie Centralnej. Inwestycja przeprowadzona w roku 2010 – wyjście poprzez sprzedaż pakietu akcji do EUROCASH SA w roku 2015.

Tatuum

Polska marka odzieżowa, posiadająca blisko 100 sklepów w 3 krajach. Inwestycja PAAN CAPITAL przeprowadzona w roku 2015, finansuje ekspansję spółki. Przez 1,5 roku jeden ze wspólników PAAN CAPITAL pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki.

Sequoia

Spółka zarządzająca portfelem innowacyjnych produktów farmaceutycznych z segmentu OTC. Bardzo szybki rozwój zawdzięcza głównie unikalnym produktom, których skuteczność potwierdziły badania kliniczne. Inwestycja przeprowadzona w r. 2012 – wyjście poprzez sprzedaż pakietu udziałów do Grupy MASPEX w r. 2015.

Poltreg

Spółka rozwijająca metodę TREG – przełomową, innowacyjną terapię leczenia cukrzycy typu I u dzieci z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych (Treg). Inwestycja PAAN CAPITAL przeprowadzona w roku 2017.

Frisco

Pierwszy i największy niezależny sklep typu e-grocery w Polsce, dostarczający pełną gamę produktów do domów klientów. FRISCO posiada najnowocześniejsze centrum kompletacji zamówień w Europie Centralnej. Inwestycja przeprowadzona w roku 2010 – wyjście poprzez sprzedaż pakietu akcji do EUROCASH SA w roku 2015.

Tatuum

Polska marka odzieżowa, posiadająca blisko 100 sklepów w 3 krajach. Inwestycja PAAN CAPITAL przeprowadzona w roku 2015, finansuje ekspansję spółki. Przez 1,5 roku jeden ze wspólników PAAN CAPITAL pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki.

Sequoia

Spółka zarządzająca portfelem innowacyjnych produktów farmaceutycznych z segmentu OTC. Bardzo szybki rozwój zawdzięcza głównie unikalnym produktom, których skuteczność potwierdziły badania kliniczne. Inwestycja przeprowadzona w r. 2012 ? wyjście poprzez sprzedaż pakietu udziałów do Grupy MASPEX w r. 2015.

Poltreg

Spółka rozwijająca metodę TREG ? przełomową, innowacyjną terapię leczenia cukrzycy typu I u dzieci z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych (Treg). Inwestycja PAAN CAPITAL przeprowadzona w roku 2017.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat osoby tworzące PAAN CAPITAL uczestniczyły w ponad 100 projektach doradczych i inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy wybrane firmy/marki, dla których mieliśmy przyjemność pracować:

www.vimestudio.pl

Skontaktuj się z nami
KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

PAAN CAPITAL

PAAN CAPITAL sp. z o.o. sp. k.
Europejski Offices / Raffles Europejski Warsaw
Krakowskie Przedmieście 13 | 4 piętro | 00-071 Warszawa
T: +48 (22) 378 20 20 | F: +48 (22) 378 20 21
e-mail: office@paancapital.com

Skontaktuj się z nami
KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

PAAN CAPITAL GP sp. z o.o.
Rondo ONZ 1 | 10 piętro | 00-124 Warszawa
e-mail: office@paancapital.com

Projekt i wykonanie